Resum metereològic Desembre ’13, fet per Marga Fuster

Temp. màxima  + alta

13,6

”            ”        –  alta

2,2

”            ”        mitjana

9,1

Temp. mín. + baixa

-5,6

”         ”   –  baixa

1,4

Temp. mín. mitjana

-2,3

   
Dies de precipitació

3

Total precipitació

11,5

Màxima  en un dia

7,4

 

 

 

 

 

 

 

 

DIA                PREC.          TEMP. 8 HORES.    TEMP. MÀXIMA         TEMP. MÍNIMA

1

 

1,2

6,2

-4

2

 

-0,8

4

-3,8

3

 

1,8

12,2

-3,6

4

 

0,4

11,2

-2,2

5

 

2,6

5

-3

6

 

1

4,8

-1,8

7

 

2,2

9,8

-1,8

8

 

3,4

11

-3,6

9

 

0

10,6

-3,8

10

 

-1,2

12,4

-4,4

11

 

5,8

10,2

-4,6

12

 

3,6

10,6

-2

13

 

-1

2,2

-5,6

14

 

0,8

10,4

-4

15

 

4,6

13,4

-2,8

16

 

2,6

9,8

-2,8

17

 

4,8

10,4

0,4

18

 

1,8

10,8

-1,6

19

 

5,6

8,8

-2,2

20

7,4

4

7,8

1,2

21

 

1

8,4

-3,2

22

 

1

10,4

-2,2

23

 

3,2

10,6

-1,6

24

 

3

9,2

-1,4

25

1,9

7,2

9

0

26

2,2

2,2

6,8

-0,6

27

 

4,2

11,8

-0,4

28

 

5,4

13,6

1,4

29

 

1

6,2

-1,4

30

 

1

5,8

-4

31

 

0,4

7,2

-2,8

 

Resum metereològic Octubre 2013

Resum metereològic Octubre 2013, fet per Marga Fuster Compte:

 

Temperatura màxima + alta: 28’6 //  Temperatura màxima – alta: 13’6

Temperatura mínima +  baixa: 2’2 mitjana:20’9 //  Temperatura mínima -baixa: 15

Temperatura màxima mitjana: 20’9 //  Temperatura mínima mitjana: 8’0

Dies de precipitació: 3. //  Total precipitació: 9’4 // Màxim en un dia: 6’6

 

Dia        Precipitacions    Temp 8. hores     Temp. màxima          Temp. mínima

1 15 25,6 9,8
2 17,6 28,6 12,4
3 19 21,2 14,4
4  1 17,8 23 15
5 6,6 14 19,4 11,4
6 11,8 20 8,6
7 9 21,4 6,6
8 8,8 21,2 5,8
9 10,6 20,4 5,6
10 9,6 18,6 6,8
11 8,2 16 5,2
12 5,6 16,2 2,4
13 5,8 21,4 3
14 10,2 20 2,8
15 12,8 19,4 7,2
16 15,2 23,4 10,2
17 11,2 23,2 8
18 14,8 23,2 8,2
19 16,8 22 11
20 14,4 23 11,6
21 14 23,2 11,2
22 12,6 21,8 8,8
23 1,8 14,2 19,8 10,4
24 8,8 22,8 5,4
25 16,2 22,2 6
26 11,8 22,6 9,2
27 14,6 21,4 9,4
28 12,6 24 7
29 11,8 13,8 8,8
30 5,4 14,2 2,2
31 5,6 13,8 2’4